Konstrukcje i wiązary dachowe

Specjalizujemy się w wykonaniu konstrukcji dachowych każdego rodzaju. Zrealizowane przez
nas konstrukcje charakteryzuje idealne wykonanie. Staranne i mocne połączenie wszystkich
elementów daje perfekcyjny końcowy efekt pokrytego dachu.

Usługi świadczone naszym klientom:

• Obliczenie potrzebnej ilości materiału według projektu,
• Dostarczenie więźby na plac budowy,
• Dostarczenie wszystkich potrzebnych gwoździ i łączników budowlanych,
• Profesjonalne wykonanie więźby lub wiązarów dachowych,